INVESTÍCIE DO PODNIKANIA

Inštalácia elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily od spoločnosti UGV Chargers posunie vaše podnikanie na vyššiu úroveň.

Spoločnosť UGV Chargers vám, ako vývojár a výrobca nabíjacích staníc pre elektromobily ponúka celý cyklus inštalácie nabíjacích staníc pre elektromobily:
  • vypracovanie projektu
  • inštalácia nabíjacej stanice
  • pripojenie do siete UGV Chargers
  • poskytovanie softvéru pre proces nabíjania
  • umiestnenie informácií o nabíjaní na mapu
  • po predajný servis
Inštaláciou nabíjacej stanice pre elektrické vozidlá UGV Chargers získate:
  • dodatočný zisk (nájomné, elektrická energia)
  • zvýšenie lojality zákazníkov
  • informácie o vašom podniku na mapách nabíjacích staníc
  • účasť na politike zelených technológií
Nie je tajomstvom, že doplnkové služby na území vášho podniku sú pre zákazníkov prioritou pri výbere rekreačnej oblasti, organizovaní podujatí alebo nakupovaní. Získate však aj možnosť investovať do svojho podniku a získať pasívny príjem z inštalácie elektrickej nabíjacej stanice. Maximálna doba návratnosti elektrickej nabíjacej stanice je 2 roky pri minimálnom dennom zaťažení nabíjaním, ktoré je približne 3 hodiny denne.
Pre objednanie nabíjacích staníc EV kontaktujte UGV Chargers:

telefón: 0944 760 176 , email: sales@ugv.sk

Zverejnené 04. Máj

ČÍTAJ VIAC